Laborijn start met pilot app

Laborijn start met pilot app

Op dinsdag 18 april jl. is Laborijn van start gegaan met een pilot waarin, naast de persoonlijke begeleiding door de coaches van Laborijn, door middel van app gedetacheerde werknemers digitaal begeleid en ontwikkeld worden.

Bart van den Berg, manager Werkgeversdienstverlening & detachering van Laborijn legt uit: ”De app maakt onderdeel uit van een pilot waarin we samen met de ontwikkelaar van de app, 8TING uit Enschede en Hogeschool Saxion onderzoeken op welke manier Laborijn digitaal kan bijdragen aan de begeleiding en ontwikkeling van haar werknemers. Met de app krijgen onze werknemers zeer regelmatig informatie, kleine opdrachtjes en tips die hen helpen om beter in hun vel te steken en zichzelf te ontwikkelen. Zo informeren we ze op maat over activiteiten bij hun in de buurt, maar behandelen we ook thema’s die gaan over gezondheid of over hoe om te gaan met bepaalde situaties op het werk. Op die manier is er heel frequent en direct contact tussen de gedetacheerde werknemer en de jobcoach.”

Onderzoekers van het onderzoekscentrum van Hogeschool Saxion zullen gedurende de pilot jobcoaches en gedetacheerde werknemers volgen om te zien of en hoe digitale middelen bijdragen aan de begeleiding en ontwikkeling van deze doelgroep. Wouter Klunder van 8TING licht verder toe: “Er zijn veel aannames over de digitale vaardigheden van bijvoorbeeld SW-medewerkers. Toch is hier nooit echt onderzoek naar gedaan. Wij zien echter dat 90% van deze doelgroep een smartphone heeft. We willen daarom graag met Laborijn en het Saxion wetenschappelijk aantonen dat het inderdaad mogelijk is om ook deze doelgroep mee te laten liften op de mogelijkheden die digitaal biedt. We zijn daarom erg blij dat we met een partner als Laborijn en haar enthousiaste medewerkers de mogelijkheid krijgen om samen binnen een wetenschappelijk kader te leren wat wel werkt en wat niet.”

Het eerste deel van de pilot loopt voor een periode van drie maanden waarna er aan de hand van de eerste resultaten gekeken zal worden of en op welke manier de inzet van de app een groter deel zal gaan uitmaken van de dienstverlening van Laborijn.