Laborijn geeft gehoor aan Wet Taaleis

Laborijn geeft gehoor aan Wet Taaleis

Zo’n 1.200 inwoners met een Participatiewet-uitkering hebben afgelopen weken de vraag van Laborijn gekregen: beheerst u de Nederlandse taal? Daarmee geeft Laborijn gehoor aan de Wet Taaleis. Enkele veel gestelde vragen….

Wat is de Wet Taaleis?

De Wet Taaleis is vooral bedoeld om erachter te komen welke inwoners problemen hebben met de Nederlandse taal. Het gaat daarbij niet alleen om het spreken. Oók om lezen, luisteren en schrijven. Als je het Nederlands niet goed beheerst, belemmert je dat in je werk. Maar ook bij het vinden van (nieuw) werk en vaak ook in het meedoen aan de samenleving. Je kunt je afvragen of daarvoor een artikel in de wet nodig is. Onze regering heeft hiervoor gekozen. Gemeenten zijn verplicht om de Wet Taaleis uit te voeren. Laborijn voert de Taaleis namens de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek uit.

Heeft iedereen een brief gekregen?

Nee, niet iedere inwoner met een Participatiewet-uitkering heeft van Laborijn een brief gekregen. Eerst hebben we alle mogelijke bestanden geraadpleegd, om erachter te komen of inwoners voldoen aan de Wet Taaleis of niet. Een voorbeeld zijn de bestanden van DUO, de organisatie die de studiefinanciering regelt. Inwoners die bij DUO bekend zijn, hebben géén brief gekregen. Want als je ooit hebt gestudeerd, is het zeker dat je taalvaardigheid voldoet aan de eisen uit de wet. Helaas is niet over iedereen deze informatie beschikbaar. Inwoners van wie wij deze gegevens niet hebben, hebben een brief gehad.

Waarom heeft Laborijn ook oudere inwoners een brief gestuurd (bijvoorbeeld inwoners van 65 jaar)?

De Taaleis geldt voor inwoners tot en met de pensioengerechtigde leeftijd. Wij begrijpen dat het misschien gek overkomt om ook mensen die bijna hun AOW-leeftijd bereiken, een brief te sturen. Maar een leeftijdsgrens trekken, is lastig. Want waar trek je de grens? Er is al snel sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Moet iemand van 65 jaar die geen ‘bewijsstukken’ heeft, de taaltoets doen?

Waarschijnlijk niet. Als iemand geen bewijsstukken heeft, bekijken wij of het misschien toch op een andere manier mogelijk is om de taalvaardigheid te bewijzen. Wanneer dit niet lukt, beoordelen wij of het meerwaarde heeft om iemand een taaltoets af te nemen. Dit is maatwerk. Het is absoluut niet ons doel om zoveel mogelijk mensen een taaltoets te laten doen. Integendeel zelfs. Hoe minder, hoe beter.

Waarom stuurt Laborijn niet alleen migranten / statushouders een brief?

De Wet Taaleis geldt voor iedereen met een Participatiewet-uitkering. Laaggeletterdheid en analfabetisme is een bekend probleem in Nederland. Ook veel mensen die in Nederland geboren zijn, hebben ermee te maken. Bovendien: veel inwoners met een buitenlandse achternaam beheersen het Nederlands prima. Iemands achternaam of herkomst zegt dus niets. Discriminatie is niet onze bedoeling.

Wat als iemand geen bewijsstukken heeft?

Laten we duidelijk zijn: de kans dat iemand geen rapporten meer heeft van de basisschool of diploma’s van de middelbare school, is groot. Met deze mensen bekijken wij of op een andere manier de taalvaardigheid ‘te bewijzen’ is.  Alleen als het echt niet aan te tonen is, volgt de taaltoets.

Wanneer voldoe je aan de Wet Taaleis? Welk taalniveau moet je hebben?

De wet gaat uit van het taalniveau dat je bereikt in groep 8 van de basisschool. Of de vroegere 6e klas van de lagere school. Heb je dit taalniveau, dan is er niets aan de hand. Het gaat overigens niet alleen om spreken. Het gaat óók om lezen, luisteren en schrijven.

Wat als iemand dit taalniveau niet heeft?

Dan bekijken wij wat iemand nodig heeft om het taalniveau wel te bereiken. Of eigenlijk: om mee te doen aan de samenleving. Dat kan een taaltraining zijn. Maar ook bijvoorbeeld een taalmaatje. Of hulp bij het invullen van formulieren. Het doel is om mensen beter te laten meedoen aan de samenleving. Taal mag daarvoor geen belemmering vormen. Dat is in het belang van inwoners én in het belang van gemeenten.

Wat als iemand geen taaltraject wil?

Als iemand echt niet wil, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering.

Wat als mensen niet reageren op de brief?

Als inwoners ook niet op de herinnering reageren, dan krijgen zij een oproep voor de taaltoets. Als iemand niet reageert, weten wij niets over deze persoon. Wij kunnen dan niet beoordelen of iemand voldoet aan de Taaleis. Daarom verwachten wij van iedereen een reactie.  Een reactie kan ook zijn: “Ik heb geen bewijsstukken.” Deze reactie willen wij per brief ontvangen.

Waar kunnen inwoners terecht met vragen?

Laborijn geeft graag antwoord. Inwoners bereiken ons via (0314) 654 654. Kijk voor onze contactgegevens ook onder ‘contact’.