Laborijn en Oude IJsselstreek tekenen Dienstverleningsovereenkomst

Laborijn en Oude IJsselstreek tekenen Dienstverleningsovereenkomst

Wsw-medewerkers behouden hun huidige werkplek

Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek hebben op maandag 9 november de Dienstverleningsovereenkomst getekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd hoe Laborijn de komende vijf jaar de Wsw voor de gemeente Oude IJsselstreek gaat uitvoeren. Beide partijen hebben volop vertrouwen uitgesproken in deze mooie lange samenwerking en zijn er trots op dat dit is gecreëerd voor de Wsw-medewerkers.

Gemeente Oude IJsselstreek wordt vanaf 1 januari 2021 formeel werkgever van de Wsw-medewerkers. Laborijn gaat vervolgens in opdracht de Wet sociale werkvoorziening voor Oude IJsselstreek uitvoeren. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk op dezelfde wijze uitgevoerd als nu. Laborijn heeft 78% van de Wsw-ers extern gedetacheerd bij werkgevers, ruim boven het landelijke gemiddelde van 42% (benchmark Cedris 2019).
Voor Wsw-medewerkers heel belangrijk om te kunnen participeren in een reguliere werkomgeving. Laborijn is blij dat ze deze goede dienstverlening ook voor Wsw’ers van Oude IJsselstreek mogen blijven uitvoeren. Ook is dit gunstig voor de arbeidsmarktregio, omdat kennis en kunde in de Wsw van Laborijn beschikbaar blijft om de vaak al kwetsbare groep mensen van passend werk te voorzien. De gemeente Oude IJsselstreek is er trots op dat ze voor deze doelgroep de continuïteit en rust zo kan creëren en heeft vertrouwen in het goede werk van Laborijn.

Laborijn voert taken Wsw uit

Doordat gemeente Oude IJsselstreek formeel werkgever van de Wsw-medewerkers wordt, ontvangen de Wsw-medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst. Laborijn blijft vervolgens alle taken uitvoeren op het gebied van de Wsw zoals personeelsbeheer, salarisadministratie, arbeidsontwikkeling, detachering en waar nodig het bieden van intern werk. Voor de Wsw-medewerkers verandert er daardoor weinig. Ze behouden hun huidige werkplek, de begeleiding van hun eigen jobcoach en ook dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Otwin van Dijk (burgemeester gemeente Oude IJsselstreek, l) en Jorik Huizinga (voorzitter algemeen bestuur Laborijn) tekenen de Dienstverleningsovereenkomst.