Laborijn-aanpak voor jongeren

Laborijn-aanpak voor jongeren

17 jongeren (opnieuw) naar school

Laborijn is partner bij het vormgeven van een sluitende aanpak voor jongeren (18 tot 27 jaar). Momenteel ontvangen 273 jongeren een Participatiewet-uitkering van Laborijn. Wij bieden jongeren ondersteuning en ontwikkeling richting werk of studie.

Trainingsprogramma

In de afgelopen periode zijn er, mede door de coronacrisis, meer jongeren bij Laborijn ingestroomd. Mede daarom hebben we een ‘team jongeren’ samengesteld. Daarin werken re-integratieconsulenten, een inkomen consulent, een trainer en een consulent maatschappelijke participatie nauw samen. Vanuit het bestaande trainingsaanbod van de Werkacademie is een trainingsaanbod op maat gemaakt specifiek voor jongeren. Dit trainingsprogramma wordt direct bij de start van onze dienstverlening al aangeboden. Na het eerste gesprek met een screener van Laborijn wordt de jongere direct aangemeld voor dit jongeren trainingsprogramma.
Naast het programma van 4 dagdelen, bieden we aanvullende themamodules aan die aansluiten bij de vraagstukken van jongeren zoals: voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek of verslaving. Daarnaast is een beweegaanbod beschikbaar. Samenwerkingspartners zoals Buurtplein en Sportservice Doetinchem betrekken we hier intensief bij.

Terugkeer naar onderwijs

In nauwe samenwerking met het Graafschap College wordt gekeken naar (terugkeer) kansen binnen het regulier onderwijs, dan wel via BOL/BBL. Ook wordt actief ingezet op voorlichting aan jongeren over het starten met een reguliere opleiding in het nieuwe schooljaar. Voor 17 jongeren geldt dat zij zijn ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2020-2021.

Van onderwijs naar werk

Ook helpen we jongeren die geen lopende Participatiewet-uitkering hebben. Laborijn is partner bij de uitvoering van de regionale aanpak ‘Alle Achterhoekse Jongeren naar werk, school of betekenisvolle daginvulling’. We nemen actief deel en brengen onze expertise in bij casusoverleggen op gemeentelijk en sub-regionaal niveau. Er zijn afspraken tussen scholen en Laborijn om ervoor te zorgen dat de jongeren die bijna kunnen uitstromen vanuit het VSO/PRO-onderwijs begeleid worden, zodat er sprake is van een naadloze overgang vanuit het onderwijs naar werk. In 2020 zijn er tot nu toe 137 lopende VSO/PRO-plaatsingen gerealiseerd. Deze jongeren worden vanuit Laborijn actief en blijvend begeleid.