Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Samen werken we aan een beter Laborijn

Laborijn hecht veel waarde aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.

Daarom willen we graag weten wat onze klanten vinden van de hulp die zij krijgen. Het algemeen bestuur van Laborijn (bestaande uit wethouders van de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek) heeft de opdracht gegeven om een klantonderzoek uit voeren.

Gevoelsmatige beleving

Een klanttevredenheidsonderzoek geeft ons inzicht in behoeften, wensen en verwachtingen van de klant. Ook maakt het duidelijk in welke mate de huidige prestaties daaraan tegemoetkomen. Het draait hierbij vooral om de gevoelsmatige beleving van de kwaliteit. Wat vinden klanten van onze producten en diensten? Hoe ervaren zij het contact, de service en de medewerkers? Dit laten wij door MAGIS, een onafhankelijk bureau, onderzoeken.

Onderzoek

In juni worden klanten met een bijstandsuitkering uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek over Laborijn. MAGIS gaat dit onderzoek digitaal uitvoeren. Klanten kunnen de vragenlijst anoniem op internet invullen. Ook is er de mogelijkheid om de vragen telefonisch of schriftelijk te beantwoorden. Laborijn krijgt de antwoorden niet te zien, deze zijn geheim. In juli ontvangt Laborijn de uitkomsten van het onderzoek. Deze zullen bekend gemaakt worden op www.laborijn.nl.   

Klankbordgroep

Laborijn vindt het belangrijk om meerdere partijen en belangenorganisaties te betrekken bij het klanttevredenheidsonderzoek, zodat de uitkomsten door eenieder gedragen kunnen worden en we gezamenlijk verder kunnen bouwen aan een betere organisatie. Daarom is er een klankbordgroep opgericht, bestaande uit 2 vertegenwoordigers van de Sociale Raad van gemeente Doetinchem en 2 vertegenwoordigers van de Sociale Raad van gemeente Aalten. Namens gemeente Oude IJsselstreek nemen 2 inwoners deel aan de klankbordgroep. Daarnaast is er namens iedere gemeente een beleidsadviseur betrokken en is er een kleine vertegenwoordiging van het personeel van Laborijn.

Toekomstig onderzoek

Naast het eenmalige onderzoek heeft Laborijn de intrinsieke wens om doorlopend haar dienstverlening bij haar klanten te toetsen. Het streven van Laborijn om haar klanten ‘centraal te stellen’ houdt in dat wij goed moeten blijven volgen wat er onder onze klanten leeft en wat hun behoeften zijn. Daarom zal na het huidige klanttevredenheidsonderzoek gestart worden met een voortdurende klantmeting. Ook deze voortdurende meting zal worden uitgevoerd door een extern onafhankelijk bureau.