Klanttevredenheidsonderzoek Tozo-klanten

Klanttevredenheidsonderzoek Tozo-klanten

In juli vragen wij ook onze ‘Tozo-klanten’ vragen naar hun mening over onze dienstverlening.

Samen werken we aan een beter Laborijn

Laborijn hecht veel waarde aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. In juni en juli hebben we onze klanten met een bijstandsuitkering gevraagd naar hun mening over de hulp die zij van Laborijn krijgen. De afgelopen maanden hebben wij veel ondernemers geholpen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). In juli gaan wij ook onze ‘Tozo-klanten’ vragen naar hun mening over onze dienstverlening.

Gevoelsmatige beleving

Een klanttevredenheidsonderzoek geeft ons inzicht in behoeften, wensen en verwachtingen van de klant. Ook maakt het duidelijk in welke mate de huidige prestaties daaraan tegemoetkomen. Het draait hierbij vooral om de gevoelsmatige beleving van de kwaliteit, Wat vinden klanten van onze producten en diensten, in dit geval specifiek met betrekking tot de Tozo? Hoe ervaren zij het contact, de service en de medewerkers? Ook dit onderzoek laten wij door MAGIS, een onafhankelijk bureau, onderzoeken.

Onderzoek

Klanten die zich bij Laborijn hebben gemeld voor de Tozo worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek over Laborijn. MAGIS gaat dit onderzoek digitaal uitvoeren. Klanten kunnen de vragenlijst anoniem op internet invullen. Laborijn krijgt de antwoorden niet te zien, deze zijn geheim. In september ontvangt Laborijn de uitkomsten van het onderzoek. Een samenvatting hiervan zal gepubliceerd worden op www.laborijn.nl.