Initiatief tegen sociaal isolement

Initiatief tegen sociaal isolement

Laborijn, Humanitas, De Stadskamer, VV Doetinchem en Vitaal op Weg zijn een initiatief gestart om mensen in de Doetinchemse wijken Noord, Overstegen en Schöneveld, die in een sociaal isolement zitten, te helpen om samen in beweging te komen.

Het doel van het initiatief is om deze mensen een start te laten maken om meer actief deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door elkaar te ontmoeten, samen te sporten of gemeenschappelijke interesses te delen of om samen gezond te koken en gezellig te eten.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Gelderland.

Voor wie

Het initiatief richt zich op mensen van 20 tot 60 jaar die weinig tot niet meedoen in de samenleving en voor wie wekelijkse sport- en spelactiviteiten of gezellig samen zijn al heel waardevol is om het isolement te doorbreken.

Cadeaupakket

In april zou er een eerste activiteit plaatsvinden, een voorjaarslunch op het sportpark van Voetbalvereniging Doetinchem. Deze lunch kon in verband met de coronacrisis niet doorgaan.
Om de doelgroep toch iets aan te bieden is ervoor gekozen om iedereen een cadeaupakket aan te bieden. Naast eten, zoals verse groenten om soep mee te maken, zit in het pakket een uitnodiging voor het vervolg en informatie over diverse voorliggende voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van kwetsbare doelgroepen. Ook zit er een programma bij met activiteiten waar men aan kan deelnemen zoals (online) spelletjes en online koffiemomentjes. In het pakket zit verder contactinformatie (een telefoonnummer en een whatsapp – mogelijkheid) zodat iedereen weet dat er altijd iemand voor ze klaarstaat

Via Laborijn, Humanitas en de Stadskamer ontvingen veel huishoudens een uitnodiging om dit cadeaupakket  thuis in ontvangst te nemen of op 1 en 3 juli op te halen bij VV Doetinchem. Vrijwilligers hebben ruim 350 pakketten uitgereikt.