Informatie over de 'Tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers' (Tozo)

Informatie over de 'Tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers' (Tozo)

Wij zijn momenteel nog in afwachting van nadere uitwerking van de regeling 'Tozo' door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Omdat wij ons voor kunnen stellen dat zelfstandig ondernemers het op dit moment erg moeilijk hebben, verstrekken wij (sinds 20 maart) al wel voorschotten op de aanvullende inkomensondersteuning.

Tozo

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op dit moment nog aan de regeling, genaamd ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Binnen de regeling zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • een lening voor bedrijfskapitaal

De regeling zelf is er nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn. De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd van 1 maart tot 1 juni 2020.

Voorschot inkomensondersteuning

De regeling is dus nog niet van kracht maar wij nemen aanvragen al wel in behandeling.

  • Heeft u een aanvraag voor een voorschot gedaan? Dan is deze in behandeling of is het voorschot inmiddels al aan u verstrekt. Wij doen ons best deze zo spoedig mogelijk betaalbaar te stellen. U hoeft NIET nogmaals een aanvraagformulier in te vullen.
     
  • Heeft u nog geen aanvraag gedaan maar wel dringend een voorschot nodig? Dient u dan een aanvraag voor een voorschot in (klik hier).

Lening voor bedrijfskapitaal

Naast inkomensondersteuning is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage). Ook voor deze regeling wachten wij nog op nadere uitwerking door het Ministerie. Wij verwachten dit binnenkort aan te kunnen bieden. U kunt hiervoor later afzonderlijk een aanvraag indienen. U kunt een aanvraag voor bedrijfskapitaal ook indienen zonder een beroep te doen op de inkomensondersteuning.

Wij houden u op de hoogte

Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over de invulling van de Tozo-regeling zullen wij u hierover informeren. Wij verzoeken u niet direct zelf actie te ondernemen zodra de regeling bekend is, maar onze berichtgeving af te wachten. Zo voorzien wij u direct van de juiste informatie, en weten we zeker dat u ons direct kunt voorzien van de juiste aanvullende gegevens.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.
Bent u woonachtig in Nederland en is uw onderneming gevestigd in Duitsland of België?
Of bent u woonachtig in Duitsland of België en is uw onderneming gevestigd in Nederland?
Klik hier voor meer informatie over de corona-ondersteuningsmaatregelen voor de grensoverschrijdende zzp’er.