Informatie- en adviesmarkt UWV, WSP, Leerwerkloket en Laborijn

Informatie- en adviesmarkt UWV, WSP, Leerwerkloket en Laborijn

Op 18 mei hield Laborijn in samenwerking met het UWV, het WSP en het LeerWerkloket een voorlichtingsbijeenkomst, met name bedoeld voor mensen die op korte termijn  de maximale termijn van de WW bereiken.

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen, uitgenodigd door het UWV, over verschillende zaken geïnformeerd door middel van vier informatiekraampjes van de deelnemende organisaties:

  • UWV, hier konden de genodigden hun CV laten checken of vragen stellen met betrekking tot de WW.
  • Werkgeversservicepunt (WSP), hier werden vacatures uit- en toegelicht.
  • Leerwerkloket, zij boden hulp met alle vragen op het gebied van scholing en/of loopbaan.
  • Laborijn, mensen konden hier terecht met vragen over een bijstandsuitkering of IOAW, voor informatie over de voorwaarden en hoogte van deze uitkeringen en de mogelijkheden die de gemeente kan bieden bij het vinden van werk.