Herstelplan voor detacheringen

Herstelplan voor detacheringen

Om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en te herstellen gaat Laborijn, samen met netwerkpartners, op zoek naar ideeën om dit te bewerkstelligen.

Zoals veel bedrijven en organisaties ervaart ook Laborijn de gevolgen van de coronacrisis.
De afgelopen maanden zijn de werkleercentra van Laborijn in Doetinchem, Ulft en Aalten, met de benodigde maatregelen, open gebleven en konden de werkzaamheden voor interne medewerkers doorgaan. De crisis raakt echter ook een deel van de bedrijven waar Wsw-medewerkers vanuit Laborijn zijn gedetacheerd. Werkgevers kampten of kampen nog steeds met teruglopende orders, sluiting van bedrijfsonderdelen of sluiting van het gehele bedrijf.

Om de gevolgen voor de detacheringen te beperken en te herstellen gaat Laborijn, samen met netwerkpartners, op zoek naar ideeën om dit te bewerkstelligen. Manager new business Bart van den Berg, vertelt erover.

Gezondheid voorop

“De gezondheid van de medewerkers staat bij Laborijn altijd voorop. Wij geloven dat het doen van werk een essentiële rol speelt bij die gezondheid. We hebben geprobeerd om onze medewerkers de afgelopen maanden de gelegenheid te blijven bieden om naar hun werk te gaan. Medewerkers met klachten of ziekteverschijnselen bleven uiteraard thuis. Voor onze interne medewerkers is dit goed gelukt. Zo’n 80% van onze Wsw-medewerkers is momenteel gedetacheerd. Een percentage waar we uiteraard trots op zijn omdat hieruit blijkt dat medewerkers zich ontwikkelen en daardoor de stap naar een reguliere werkplek kunnen maken. Voor een deel van deze medewerkers geldt echter dat ze door de coronacrisis hun werkzaamheden binnen hun huidige detachering niet voort konden zetten. Voor hen zochten en zoeken we naar andere passende werkplekken. Soms intern maar bij voorkeur bij een regulier bedrijf.”

Regionale samenwerking

Van den Berg: “Het beoogde resultaat van het herstelplan is dat, met behulp van een pakket extra maatregelen, het moet mogelijk zijn om het eindresultaat van 2019 te evenaren, wat neerkomt op 80% gedetacheerden. Niet alleen is dit voor onze medewerkers belangrijk, maar ook voor de regionale arbeidsmarkt. Al het werk dat onze medewerkers verzetten is van belang voor de economie in de Achterhoek. We houden de ontwikkelingen in de regio goed in de gaten en denken met bedrijven mee. We onderhouden intensief het contact met onze huidige samenwerkingspartners en zijn coulant als het bij hen tegenzit. We zien ook kansen, ook bij bedrijven waar we nog niet mee samen werken en zoeken dan gezamenlijk naar oplossingen.
Dat kunnen soms ook oplossingen zijn die minder voor de hand liggen. We werken hierbij nauw samen met werkgevers en onze netwerkpartners zoals SDOA en het WSP.”

Innovatie

“We zien dat bedrijven door de 1,5 meter te weinig productieruimte hebben. Dan kan Laborijn een deel van het montageproces overnemen. We hebben personeel en ruimte om dit te kunnen doen. Sommige bedrijven hebben ook door corona gemerkt dat het uitbesteden van werk beter in de regio kan worden opgelost, dan in Azië of elders in de wereld. Ook dan staan we voor ze klaar. En er ontstaat ook nieuwe activiteit, zoals de productie van mondkapjes, veiligheidsschermen of corona-kits. We roepen initiatiefnemers of ondernemers op dit samen met ons op te pakken. We hebben de beschikking over opslagruimte, productieruimte en enthousiast personeel.”

Contact

Wilt u in gesprek met Laborijn over het uitbesteden van werk?
Neem gerust contact op met Bart van den Berg, manager new business, bereikbaar op 06 42 03 37 75.