Buurtplein en Laborijn intensiveren samenwerking

Buurtplein en Laborijn intensiveren samenwerking

Zowel Buurtplein BV als Laborijn zetten zich in om inwoners van Doetinchem (weer) mee te laten doen aan de maatschappij. Daarbij richt Laborijn zich vooral op meedoen door middel van werk en Buurtplein op ondersteuning op meerdere levensdomeinen. Om inwoners nog beter van dienst te zijn, gaan Buurtplein en Laborijn de krachten bundelen. Hiertoe hebben directeuren Rosemarie Ampting (Buurtplein) en Betty Talstra (Laborijn) de intentieovereenkomst getekend.

Laborijn-directeur Betty Talstra (in rood) en Buurtplein-directeur Rosemarie Ampting ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst, waarmee in de gemeente Doetinchem een volgende stap is gezet op weg naar één krachtig sociaal domein. (Foto: Theo Kock)

Hoe de samenwerking precies vorm krijgt, wordt in de komende periode uitgewerkt. “Onze beide intenties zijn duidelijk; wij zijn er voor een grote groep kwetsbare inwoners. Wij willen dat deze inwoners naar hun vermogen kunnen meedoen in de maatschappij en hun talenten leren kennen”, aldus Laborijn-directeur Betty Talstra.

Doen wat nodig is

De samenwerking tussen Laborijn en Buurtplein moet leiden tot het bevorderen van de zelfredzaamheid en groeimogelijkheden van inwoners die nu veelal aan de kant van de maatschappij staan. Uiteindelijk doel is dat deze mensen doorstromen naar werk dat past bij de mogelijkheden van de inwoner. Buurtplein-directeur Rosemarie Ampting: “De samenwerking was er natuurlijk al, die is niet nieuw. Maar door het intensiveren van die samenwerking maken we het de professionals gemakkelijker om te doen wat nodig is.”

Belangrijke volgende stap

Ook de wethouders Frans Langeveld en Kees Telder waren bij het ondertekeningsmoment. Volgens hen zetten Buurtplein en Laborijn met deze overeenkomst een ‘belangrijke volgende stap in de realisatie van de ambitie om inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de samenleving. “Voor niet elke inwoner is dat vanzelfsprekend en soms moet er voor inwoners echt heel veel worden geregeld. Het is goed dat de buurtcoaches van Buurtplein en de consulenten van Laborijn elkaar weten te vinden”, aldus de wethouders.

In de praktijk

In de praktijk betekent de samenwerking bijvoorbeeld dat een consulent van Laborijn contact zoekt met de buurtcoach als blijkt dat een inwoner door persoonlijke omstandigheden of beperkingen voorlopig nog niet aan de slag kan. De buurtcoach bekijkt  met de inwoner naar wat mogelijk is om weer mee te doen en probeert belemmeringen zoveel als mogelijk weg te nemen. Laborijn zorgt ondertussen dat de inwoner via een uitkering wel een inkomen heeft. Zodra de inwoner zijn of haar leven weer beter op de rit heeft, gaat de consulent met hem of haar op zoek naar werk. Dit gaat vaak gepaard met een ontwikkelingstraject, zoals scholing of bijvoorbeeld begeleiding op de werkplek. Talstra: “Wij dwingen inwoners niet om aan het werk te gaan als werk geen zin heeft. Bij Laborijn geloven wij dat meedoen gelukkig en gezond maakt. Maar dat betekent wel meedoen in je volle kracht.”

Buurtplein en Laborijn

Buurtplein is sinds 2015 de organisatie in Doetinchem die taken uitvoert op het gebied van (toeleiding naar) zorg, welzijn en participatie. De buurtcoaches van het Buurtplein zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen in de wijk die op deze terreinen ondersteuning nodig hebben. Kijk voor meer informatie op www.buurtplein.nl.

Laborijn is sinds 2016 de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet van de gemeente Doetinchem. De ambitie van Laborijn is om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Kijk voor meer informatie op www.laborijn.nl.