Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 11 december van 9.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur in de Mabeonzaal bij Laborijn (Terborgseweg 106 in Doetinchem).

1. Opening en vaststelling agenda

2 Vaststelling verslag vorige vergadering

3 Mededelingen

3.1 Managementletter 2020

3.2 Brief Provincie inzake repressief toezicht

3.3 Proces rond huisvesting Laborijn

4 Ter bespreking

4.1 Eerste begrotingswijziging 2020

5 Rondvraag

6 Sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via directiesecretariaat@laborijn.nl.

Let op! Wanneer de zaal coronatechnisch vol is kunt u de vergadering helaas niet bijwonen.