Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 12 juni om 09.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur in de raadszaal van het stadhuis te Doetinchem.

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 8 mei 2020

4. Uittreding gemeente Oude IJsselstreek

5. Rondvraag

6. Sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via directiesecretariaat@laborijn.nl.

Let op! Wanneer de zaal coronatechnisch vol is kunt u de vergadering helaas niet bijwonen.