Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 8 mei 2020 (vanaf 15.00 uur) vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.
De vergadering vindt digitaal plaats.

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststelling verslag vorige vergadering AB 3 april 2020

3. Mededelingen

- Alternatieve samenwerking Laborijn - Oude IJsselstreek

4. Ter bespreking

- Advies uittreding gemeente Oude IJsselstreek

5. Rondvraag

6. Sluiting