Agenda vergadering algemeen bestuur

Agenda vergadering algemeen bestuur

Op vrijdag 27 september 2019 (12.00 tot 13.30 uur) vergadert het algemeen bestuur van Laborijn.
Locatie: Terborgseweg 106 Doetinchem

AGENDA

1          Opening en vaststelling agenda

2          Vaststelling verslag vorige vergadering

3          Mededelingen / stukken ter kennisname

4          Besluitvorming

5          Ter bespreking

6          Rondvraag

7          Sluiting

De stukken zijn te vinden op de pagina 'Vergaderverslagen en -stukken algemeen bestuur'