Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 5 juli 2019 (9.00 tot 11.00 uur) vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.
Locatie: Terborgseweg 106 Doetinchem

AGENDA

1          Opening en vaststelling agenda

2          Vaststelling verslag vorige vergadering

3          Mededelingen

4          Stukken ter kennisname

5          Besluitvorming

6          Ter bespreking

7          Rondvraag

8          Sluiting

De stukken zijn te vinden op de pagina 'Vergaderverslagen en -stukken algemeen bestuur'.