Aanvragen aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en lening voor bedrijfskapitaal (Tozo)

Aanvragen aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en lening voor bedrijfskapitaal (Tozo)

Sinds 20 maart verstrekken wij voorschotten op de aanvullende inkomensondersteuning als onderdeel van de Tozo-regeling. Inmiddels kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor een aanvullende inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal.

Tozo

Komt u als zelfstandig ondernemer (woonachtig in de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek of Aalten) als gevolg van het coronavirus in de problemen? Bij ons kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Meer informatie over de regeling vindt u hier. Wilt u weten of u voor de regeling in aanmerking komt en welke voorwaarden er gelden?
Klik hier voor meer informatie.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Als zelfstandig ondernemer die voor 17 maart 2020 (18.45 uur) is gestart, kunt u voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto).
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Voorschot

Omdat de regeling nog niet officieel is ingegaan maar wij ons voor kunnen stellen dat zelfstandig ondernemers het op dit moment erg moeilijk hebben, heeft Laborijn besloten aanvragers te voorzien van een voorschot ter hoogte van een vast bedrag van €1.000,- per maand.

Heeft u al een voorschot voor inkomensondersteuning aangevraagd?
U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen. Indien u hier recht op heeft, dan maken wij dit, indien dat nog niet gebeurd is, zo snel mogelijk over op het door u opgegeven bankrekeningnummer. U ontvangt hierover bericht.  

Als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat u recht heeft op een hoger (maand)bedrag betalen wij dat aan u uit zodra de uitkering definitief is toegekend.

Vooralsnog is niet bekend wanneer wij de aanvragen officieel mogen gaan beoordelen.
Op het moment dat wij hiervoor toestemming hebben van het ministerie van SZW beoordelen wij uw aanvraag en zullen wij u hierover berichten.

Lening voor bedrijfskapitaal

Als zelfstandig ondernemer die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Aanvraag indienen

Via een online formulier kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Klik hier voor meer informatie en om uw aanvraag/aanvragen in te dienen.