MVO-platform bind!

MVO-platform bind!

bind! is een groeiend netwerk van werkgevers die kansen willen creëren voor Achterhoekers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werk van bijzondere talenten

De werkgevers die bij bind! zijn aangesloten, maken werk van de bijzondere talenten van mensen die zelf moeite hebben met de arbeidsmarkt. bind! biedt daarnaast werkgevers een platform waar vragen en antwoorden bij elkaar komen. Ook zorgt bind! voor praktische en diepgaande informatie. Tijdens onder meer de bijeenkomsten worden volop best practices gedeeld.

bind! richt zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen en focust zich vooral op de ‘p’ van people. 

Meer informatie of partner worden?

Kijk op de website van bind!