Missie en visie

Missie en visie

Elke inwoner moet de kans hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven.
Dat is de ambitie van Laborijn.

In onze visie draagt werk daaraan bij.
Wij ondersteunen inwoners voor wie werk niet vanzelfsprekend is, op hun weg naar een baan.

Is die baan nog niet mogelijk of lukt het alleen met een vorm van ondersteuning of begeleiding?
Dan staan wij ook voor de inwoner klaar.

Een uitkering hoort in onze ogen bij die ondersteuning. Het helpt inwoners in hun levensonderhoud, zodat zij zich helemaal kunnen richten op werk. Maar een uitkering is wel bedoeld als tijdelijk.

De rode draad blijft en is de focus op werk. En daarmee op een zo zelfstandig mogelijk leven.