Minimaregelingen

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Minimaregelingen

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een aantal Minimaregelingen.
Sommige regelingen zijn in heel Nederland hetzelfde. Sommige regelingen zijn per gemeente anders.

Hier vindt u een overzicht van deze regelingen per gemeente én een overzicht van de landelijke regelingen. (Let op: deze regelingen gelden in 2018).

Twitter