Minimaregelingen

Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een aantal regelingen, zoals de individuele inkomenstoeslag.
Sommige regelingen zijn in heel Nederland hetzelfde. Sommige regelingen zijn per gemeente anders.

Klik op de naam van de gemeente om de regelingen van deze gemeente te bekijken:

Aalten 
Doetinchem

Deze regelingen gelden in 2021.

Hier vindt u een overzicht  van de landelijke regelingen.