Melden (fraude/klacht)

Melden (fraude/klacht)

Wilt u een melding maken bij Laborijn omdat u fraude vermoedt of omdat u een klacht heeft over de bejegening of houding van een medewerker van Laborijn?
Via onderstaande links leest u hoe u dit kunt doen en hoe Laborijn met uw melding omgaat.

Fraude melden

Het kan zijn dat u iets signaleert wat niet zomaar kan. Bijvoorbeeld wanneer u ontdekt dat iemand onterecht een uitkering ontvangt. Dan kan er sprake zijn van fraude.
Op deze pagina leest u hoe u fraude meldt en wat u kunt doen om te voorkomen dat u zelf deze fout maakt.
 

Klacht melden

De medewerkers van Laborijn proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u een klacht hebt over de bejegening of houding van 1 van onze medewerkers. Wij horen dat dan graag, zodat wij uw klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.
Op deze pagina leest u hoe u uw klacht in kunt dienen en hoe Laborijn met uw klacht omgaat.