Medische verklaring

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken
U bent hier: Home / Medische verklaring

Medische verklaring

Ziek in het buitenland?
Vraag een officiële medische verklaring!

Bent u in het buitenland en wordt u ziek? Dan moet u zich binnen 24 uur telefonisch ziek melden bij uw direct leidinggevende of, als u gedetacheerd bent, bij uw consulent.

Ook dient u een verklaring te vragen aan een officiële controlerende instantie of onafhankelijke arts in dat land.

De arts van die instantie of onafhankelijke arts zal een diagnose opstellen over uw ziekte, deze moet in het Engels of Frans en leesbaar opgesteld zijn en op het fax/mail-formulier worden ingevuld.

In deze verklaring staat wat de aard en de te verwachten duur van de klachten is, vanaf welke datum u de klachten heeft, welke behandeling is voorgeschreven, of u kunt reizen en wat het adres, telefoonnummer, faxnummer en/of e-mailadres van de arts is. Indien u medicatie heeft gekregen, dan graag een kopie van het recept.

Ook moet u bereikbaar zijn en het adres van uw verblijfplaats opgeven, samen met telefoonnummer en/of e-mailadres.

U vindt het formulier hier.

Het ingevulde formulier dient de arts z.s.m. te mailen naar secretariaat@arbodienst.nl

Binnen twee werkdagen neemt uw leidinggevende contact met u op en neemt de beoordeling van de bedrijfsarts van Laborijn, of u wel of niet arbeidsongeschikt bent, met u door. De bedrijfsarts zal ook aangeven of u geacht wordt in staat te zijn tot reizen.

Zodra de controlerende arts, instantie of bedrijfsarts u fit genoeg verklaart voor de terugreis naar Nederland bent u verplicht hier gehoor aan te geven. Na thuiskomst meldt u zich direct bij uw leidinggevende. Deze zal u laten oproepen bij de bedrijfsarts.

Het is belangrijk dat u deze voorschriften naleeft. Het niet naleven van deze voorschriften kan arbeidsvoorwaardelijke consequenties tot gevolg hebben.

Beterschap en veilige thuisreis toegewenst!

Twitter