Klacht melden

Klacht melden

De medewerkers van Laborijn proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u een klacht hebt over de bejegening of houding van één van onze medewerkers. Wij horen dat dan graag, zodat wij uw klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

Bespreek uw klacht

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  1. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken medewerker. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek naar tevredenheid worden opgelost.
  2. U  kunt uw klacht ook aan ons doorgeven. U kunt dit doen via het online klachtenformulier of door een brief sturen. Wilt u in uw brief de volgende gegevens opnemen: uw naam, adres, datum van uw klacht, omschrijving van uw klacht en de datum van het voorval waarop uw klacht betrekking heeft. U kunt de brief sturen naar: Algemeen directeur van Laborijn, Postbus 236, 7000 AE Doetinchem.

Wat gebeurt er met uw klacht?

U ontvangt eerst een bevestiging dat Laborijn uw klacht heeft ontvangen. Zodra wij een klacht krijgen, gaan wij deze onderzoeken. Dit kan betekenen dat wij contact met u opnemen, omdat wij enkele vragen hebben. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u een brief waarin staat wat er met uw klacht wordt of is gedaan. U ontvangt binnen zes weken een antwoord op uw klacht.

Ombudsman

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of het resultaat daarvan dan kunt u een klacht indienen bij de ombudsman van de gemeente Doetinchem. Meer informatie is te vinden op de website www.ombudsmandoetinchem.nl. Nb. Als u bezwaar hebt tegen een besluit van Laborijn kunt u een bezwaarschrift indienen (zie ‘Bezwaar en beroep’).

Klachtenregeling

In de klachtenregeling van Laborijn  staat precies hoe Laborijn met uw klacht omgaat.