Klacht melden

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken
U bent hier: Home / Over Laborijn / Klacht melden

Klacht melden

De medewerkers van Laborijn proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u een klacht hebt over de bejegening of houding van één van onze medewerkers. Wij horen dat dan graag, zodat wij uw klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

Bespreek uw klacht

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

  1. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken medewerker. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek naar tevredenheid worden opgelost.
  2. U  kunt uw klacht ook via het online klachtenformulier aan ons doorgeven. U kunt ons ook een brief sturen. Wilt u in uw brief de volgende gegevens opnemen: uw naam, adres, datum van uw klacht, omschrijving van uw klacht en de datum van het voorval waarop uw klacht betrekking heeft. U kunt de brief sturen naar: Laborijn, Postbus 236, 7000 AE Doetinchem.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra u uw klacht hebt ingediend, wordt er binnen 5 dagen contact met u opgenomen door de betreffende leidinggevende. Binnen een week na de indiening van de klacht volgt een gesprek om de klacht samen te bespreken. Uiteraard streven we er altijd naar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Klachtenregeling

In de klachtenregeling van Laborijn  staat precies hoe Laborijn met uw klacht omgaat.

Twitter