Inkomsten uit werk doorgeven

Inkomsten uit werk doorgeven

Als u naast uw uitkering maandelijks inkomsten uit werk krijgt moet u dat doorgeven.
Zodat wij het juiste bedrag aan aanvullende uitkering aan u kunnen uitbetalen.
Een bewijs van inkomsten is een (kopie van een ) loonstrook. (Een bankafschrift is dat niet).

Geef uw inkomsten 1x per maand aan ons door zodra u alle loonstroken van de betreffende maand binnen hebt. We betalen uw aanvullende uitkering zo spoedig mogelijk uit op de normale betaaldatum of op 1 van de dagen daarna.

Soms werken we met een schatting als uw loon nog niet precies bekend is.
U geeft dan het aantal gewerkte uren door op het wijzigingsformulier. Die schatting verrekenen we dan de maand daarna aan de hand van uw loonstrook met de daadwerkelijk gewerkte uren. Mocht u te veel aanvullende uitkering hebben ontvangen omdat u meer uren gewerkt hebt, brengen wij dit bedrag de maand daarna in mindering op uw aanvullende uitkering. Mocht u minder uren hebben gewerkt dan vooraf ingeschat, dan betalen wij dat tekort direct aan u uit.

Wij verrekenen uw inkomsten inclusief vakantiegeld. Dit betekent dat er per maand vakantiegeld wordt verrekend. Wanneer het vakantiegeld van uw werkgever wordt uitbetaald mag u dit houden.

Wanneer u reiskosten vergoeding heeft van uw werkgever is dat geen inkomen en wordt niet gekort op de uitkering.

Een maand geen inkomsten gehad?
Geef dit ook aan ons door. Uw uitkering wordt anders niet (volledig) betaald.

Stoppen uw inkomsten uit werk definitief?
Geef ook dit zo snel mogelijk aan ons door. Zodat wij iedere maand weer uw volledige uitkering aan u kunnen uitbetalen.

Als uw inkomsten uit werk stoppen, kan het zijn dat u recht hebt op een werkloosheidsuitkering (WW) via UWV. Deze moet u zelf aanvragen.
Deze inkomsten (WW) geeft u dan weer aan ons door.