Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

Studeert u en bent u door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen? Dan kunt u aanspraak maken op een individuele studietoeslag.

De hoogte van de individuele studietoeslag is in 2021 € 756 per 6 maanden.

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag via Laborijn dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • u woont in de gemeente Doetinchem of Aalten
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 WSF of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • u kunt wel werken maar bent door een beperking structureel niet in staat om, naast uw studie, bij te verdienen

Hoe vraagt u de individuele studietoeslag aan?

Bent u inwoner van de gemeente Doetinchem of Aalten:

Documenten
Bij het invullen van het aanvraagformulier heeft u een aantal documenten nodig:

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • actuele bankafschriften
  • medische informatie waaruit uw arbeidsbeperking blijkt
  • bewijsstukken waardevolle zaken
  • bewijsstukken schulden  

Het is handig om deze documenten (als digitale bestanden) al bij de hand te hebben wanneer u het online formulier in gaat vullen. Als u te lang wacht met het invoeren van de gegevens of u heeft de pagina te lang open laten staan (maximaal 15 minuten) verloopt namelijk de sessie. U moet dan weer opnieuw beginnen met de aanvraag.

Inleveren
Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken: