Ik heb inkomen nodig

U bent hier: Home / Ik heb inkomen nodig

Ik heb inkomen nodig

Hebt u geen betaald werk of een (parttime) baan met een te laag inkomen? Dan kan Laborijn u van dienst zijn.
Laborijn voert verschillende regelingen uit om mensen met onvoldoende inkomsten tijdelijk te ondersteunen.

Participatiewet

Wanneer u geen of een te laag inkomen hebt en u hebt geen andere bron van inkomsten, kunt u mogelijk een beroep doen op de Participatiewet.
De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
Iedereen die kan werken maar daar ondersteuning bij nodig heeft, krijgt te maken met deze wet.
De Participatiewet regelt alle zaken die te maken hebben met de hulp bij het vinden van betaald werk en financiële bijstand.

Ondersteuning

Laborijn wil graag dat alle inwoners mee kunnen doen. Wij bieden daarom hulp bij het vinden van een betaalde baan. Wij kunnen ook door aanpassingen of begeleiding zorgen dat u uw baan houdt. Als u niet kunt werken en niet op eigen kracht een weg kunt vinden in de maatschappij, dan bieden wij u hulp bij het zetten van een stap vooruit.

Wilt u weten welke ondersteuning u kunt krijgen op uw weg naar werk? Of welke uitkeringen er bestaan als u onverhoopt niet werkt of niet genoeg inkomsten hebt voor uw levensonderhoud? Klik dan op de verschillende regelingen:

Welke regeling voor u van toepassing is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Wilt u een uitkering aanvragen?

Als u een uitkering wilt aanvragen, kunt u een terecht op www.werk.nl.
Let op! Als u werkloos wordt, moet u eerst een werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen bij UWV.
De hierboven genoemde regelingen gelden dan (nog) niet.