Ik heb een bijstandsuitkering aangevraagd

Ik heb een bijstandsuitkering aangevraagd


Wat kunt u verwachten?

Een bijstandsuitkering is erop gericht dat u zich (tijdelijk) geen zorgen hoeft te maken over uw inkomsten. Laborijn helpt u om uw weg naar werk (terug) te vinden. Is werken nog niet mogelijk of lukt het alleen met een vorm van ondersteuning of begeleiding? Dan staan wij ook voor u klaar.

Na uw aanvraag nodigen wij u uit voor 2 gesprekken: een screeningsgesprek en een inkomensintake. Daarnaast vragen wij u een vragenlijst in te vullen.

Screeningsgesprek

Tijdens het screeningsgesprek brengen wij, samen met u, uw persoonlijke situatie in beeld. Zo krijgen wij zicht op uw mogelijkheden voor werk en/of andere activiteiten. U heeft dan al een digitale vragenlijst ingevuld met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. Uw antwoorden worden tijdens dit gesprek besproken.

Inkomensintake

Tijdens de inkomensintake nemen wij uw aanvraag en de bewijsstukken met u door.

Digitale vragenlijst 

Voorafgaand aan deze 2 gesprekken vragen we u om alvast een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan thuis op de computer of bij Laborijn.

Bewijsstukken

Om te beoordelen of u recht heeft op een bijstandsuitkering hebben wij informatie van u nodig.
Zo vragen wij u om een aantal bewijsstukken mee te nemen naar uw eerste afspraken bij Laborijn.

Naar het screeningsgesprek neemt u mee:

• een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs)

• uw curriculum vitae (CV)

• een kopie diploma van uw hoogst genoten opleiding óf, indien van toepassing, een bewijsstuk dat u het inburgeringsdiploma heeft behaald
 

Naar de inkomensintake neemt u mee:

• een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs)

• het door u ingevulde formulier Aanvraag bijstandsuitkering

• afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw eventuele partner en uw eventueel minderjarige kinderen (van de 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop u zich heeft gemeld t/m deze datum)
 

Wij vragen u om veel informatie en kunnen ons voorstellen dat dit vervelend voor u is.
Het is echter wel nodig uw recht op een bijstandsuitkering te kunnen bepalen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens en uw privacy om.