Ik ben werkgever

U bent hier: Home / Ik ben werkgever

Ik ben werkgever

Laborijn helpt mensen aan het werk en bedrijven aan werknemers

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet heeft als doel om ook mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Laborijn streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk gaan. Het liefst bij reguliere bedrijven.

Van uitkering naar werk

Al heel wat mensen met een bijstandsuitkering hebben via Laborijn en het Werkgeversservicepunt Achterhoek nieuw werk gevonden. Laborijn zoekt, in samenwerking met het Werkgeversservicepunt, continu naar passende vacatures voor werkzoekenden.

Detachering

De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is met ingang van 2015 opgeheven. Laborijn voert de Wsw uit voor mensen die er vóór 2015 al recht op hadden. Een groot deel van de Wsw'ers is gedetacheerd bij werkgevers. Een aantal is werkzaam binnen 1 van de Werkleercentra (WLC) van Laborijn. Gedetacheerde medewerkers en de werkgevers worden begeleid door een jobcoach van Laborijn. Klik hier voor meer informatie over detachering.
Video's over detacheringen zijn te vinden op het YouTube-kanaal van Laborijn.

Jobcoaching

Jobcoaching is een van de diensten die Laborijn aanbiedt. Een jobcoach begeleidt zowel Wsw’ers als Participatiewet-klanten met als doel hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en te houden. Door middel van een klantgerichte benadering zorgt een jobcoach voor een optimale en duurzame match tussen een medewerker of klant en een inlener of werkgever. Meer weten over jobcoaching? In een video vertellen twee jobcoaches er meer over.

Lees ook: