Coronavirus: informatie voor ondernemers en zelfstandigen

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Coronavirus: informatie voor ondernemers en zelfstandigen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp-er of MKB-er gebruik van kunt maken.
Komt u als ondernemer of zelfstandige (woonachtig in de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek of Aalten) als gevolg van het coronavirus in de problemen? Bij ons kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

UPDATE: KLIK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE 'TIJDELIJKE REGELING VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS' (TOZO).

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoud voor ondernemers waaronder ZZP’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen die voor 17 maart 2020 zijn gestart, kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto). Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Aanvraag indienen

Vul het aanvraagformulier hier online in (voor een snelle afwikkeling heeft dit de voorkeur).
(Let op, in het aanvraagformulier wordt als vereiste startdatum 1 januari 2020 gehanteerd, dit wordt spoedig aangepast).
U kunt het aanvraagformulier ook downloaden (klik hier) en per e-mail indienen.
Dit doet u door deze te e-mailen naar aanvraagcorona@laborijn.nl met als onderwerp 'Aanvraag tijdelijke voorziening corona-virus'.
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u daarnaast de onderstaande informatie per e-mail aan te leveren:

  • een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, geen rijbewijs)
  • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie/foto van de voorzijde van het bankpasje van uw privérekening

Indien u zich de afgelopen dagen al heeft gemeld, hoeft u geen actie te ondernemen maar wordt er contact met u opgenomen.

Voorschot

Ook wij zijn nog in afwachting van nadere uitwerking van deze tijdelijke regeling. Maar omdat wij ons voor kunnen stellen dat u het financieel erg moeilijk heeft op dit moment gaan wij per direct over op het verstrekken van voorschotten. Deze kunt u aanvragen door dit formulier in te vullen u hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen, wij verwerken dit automatisch en nemen contact met u op zodra er meer bekend is. Als u zich in de afgelopen dagen al bij ons heeft gemeld hoeft u dat nu niet opnieuw te doen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Daarnaast is ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157,- , tegen een verlaagd rentepercentage. Wij wachten nog op nadere uitwerking door het Ministerie. Wij verwachten die begin volgende week aan te kunnen bieden.
Geeft u het bij het opsturen van het aanvraagformulier aan wanneer hierover geïnformeerd wilt worden. U kunt hiervoor later afzonderlijk een aanvraag indienen.

Onze werkwijze

Onze werkwijze zal de komende periode als volgt zijn.

Voor nieuwe klanten geldt:

  • Vul het digitale aanvraagformulier (klik hier om het formulier te openen)
  • wij wijzen u daarnaast op het maken van afspraken met schuldeisers; crediteuren, belastingdienst etc.
  • indien nodig kunt u van ons een ontvangstbevestiging krijgen van de Bbz-aanvraag (met name de Belastingdienst vraagt hier om)

Voor bestaande klanten geldt:

  • Indien u niet kan voldoen aan uw betalingsverplichtingen verlenen wij u uitstel van aflossing, indien noodzakelijk kunnen wij ook uitstel van de renteverplichting verlenen. (hiervoor is een schriftelijk verzoek voldoende)
  • na afloop kunt u alsnog een beroep doen op de Bbz voor aanvraag bedrijfskrediet

Overige maatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Klik hier voor een overzicht van de regelingen.

TOGS

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
Klik hier voor meer informatie.

SBI-codes

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een bepaalde SBI-code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Klik hier om naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te gaan voor meer informatie.

Buitenland

Bent u woonachtig in Nederland en is uw onderneming gevestigd in Duitsland of België? Of bent u woonachtig in Duitsland of België en is uw onderneming gevestigd in Nederland? Klik hier voor meer informatie over de corona-ondersteuningsmaatregelen voor de grensoverschrijdende zzp’er.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch via het nummer (0314) 654 654 of per e-mail via het e-mailadres aanvraagcorona@laborijn.nl. Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie