Bijlagen bij aanvraag individuele inkomenstoeslag

Bijlagen bij aanvraag individuele inkomenstoeslag

Heeft u vorig jaar al een individuele inkomenstoeslag ontvangen?

Stuur dan met uw aanvraag onderstaande bijlagen mee.

Kopieën van u / uw partner / minderjarige kinderen van:

 • bankafschriften van alle bankrekeningnummers van de meest recente maand
 • financieel jaaroverzicht van vorig jaar van alle bankrekeningen met daarop vermeld het spaarsaldo op 31 december
 • laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs van alimentatie of andere inkomsten)

Heeft u nog nooit, of langer dan 1 jaar geleden, een individuele inkomenstoeslag van ons ontvangen?

Stuur dan met uw aanvraag onderstaande bijlagen mee.

Kopieën van u / uw partner van:

 • geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs)

Kopieën van u / uw partner / minderjarige kinderen van:

 • bankafschriften van alle bankrekeningnummers van de afgelopen 3 maanden
 • financieel jaaroverzicht van de afgelopen 3 jaar van alle bankrekeningen met daarop vermeld het spaarsaldo op 31 december
 • inkomstenbewijzen van de afgelopen 3 jaar (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs van alimentatie of andere inkomsten).
  Indien uw inkomen niet veranderd is in de afgelopen 3 jaar volstaat een kopie van het meest recente inkomstenbewijs.
 • bewijsstukken van bezittingen en/of schulden (spaarbewijzen, obligaties of andere waardepapieren, waarde schenking/erfenis van het afgelopen jaar, andere bezittingen)
 • bij eigen woning: bewijs WOZ-waarde en restant hypotheekschuld