Wij vinden het belangrijk dat onze klanten mee kunt denken, praten en bijdragen aan de manier waarop Laborijn werkt. Eind 2020 is daarom een klantadviesraad (KAR) opgericht. De KAR helpt ons om de ervaringen van onze klanten beter te benutten. Deze ervaringen kunnen ons helpen bij het verbeteren van onze dienstverlening.

Leden

De KAR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke sociale raden van Aalten en Doetinchem en klanten met een Participatiewet-uitkering. Momenteel heeft de KAR 5 leden: Janny Neerhof, Harmke Bello, Rosita Hieltjes, Ine Spuls en Thomas Pardijs.

Wat doet de KAR?

Lid Ine Spuls vertelt: “Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de directie van Laborijn. Over bijvoorbeeld armoede en schuldenproblematiek, inburgering en afstand tot de vrijwilligers en/of arbeidsmarkt. Vanuit het perspectief van mensen met een Participatiewet-uitkering. Mensen die dus klant zijn van Laborijn. Wij hebben zelf ervaring als klant van Laborijn. Of zijn betrokken bij het sociaal domein.

We komen gemiddeld 4 keer per jaar voor een vergadering bijeen. Dit willen we uitbreiden met fysieke ontmoetingen met medewerkers en klanten van Laborijn. We zijn volop in ontwikkeling en doen dat stap voor stap. Momenteel hebben we 5 leden. Daar kunnen meermensen bij. Omdat het goed is om meer invalshoeken te horen, vanuit klanten die ervaring hebben met Laborijn."

Wilt u contact met de KAR?

Is er bijvoorbeeld een onderwerp waar volgens u aandacht aan besteed moet worden? Stuur dan een e-mail naar klantadviesraad@laborijn.nl.

Wilt u lid worden van de KAR?

De KAR van Laborijn is nog op zoek naar leden. Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar klantadviesraad@laborijn.nl.

V.l.n.r. Janny Neerhof, Harmke Bello, Rosita Hieltjes en Ine Spuls